Slow Design Agenturen

We leven in een wegwerpmaatschappij waarin we in een onwaarschijnlijk hoog tempo producten creëren en consumeren. Binnen een paar klikken heb je iets gekocht zonder je bewust te zijn van de oorsprong en het maakproces.

In 1986 begon in Italië een tegenbeweging tegen deze groeiende wegwerpcultuur, de Slow Movement, eerst op het gebied van eten en later ook op het gebied van design.

Slow Design is meer dan product design. Het gaat over aandacht voor het proces, herkomst van het materiaal en de wereldwijde effecten van een ontwerp op lange en korte termijn. Het proces is even belangrijk als het eindresultaat waardoor het product iets extra's krijgt.

Slow Design gaat net zoals Slow Food over bewustwording en verantwoordelijkheid nemen. De waarde zien van het maken, gebruik maken van lokale ingrediënten, aandacht geven aan sociale omstandigheden en - ja toch wel - een betere wereld.

Het is onze missie om Slow Design ontwerpers en hun producten onder de aandacht te brengen bij winkels in de Benelux.

We live in a disposable society in which we create and consume products at an unlikely high rate. Within a few clicks you have bought something without being aware of the origin and the manufacturing process.

 

In 1986, a counter-movement against this growing disposable culture, the Slow Movement, started in Italy first in the field of food and later in the field of design.

 

Slow Design is more than product design. It is about attention to the process, origin of the material and the global effects of a design in the long and short term. The process is just as important as the end result, which gives the product something extra.

 

Slow Design, like Slow Food, is about awareness and taking responsibility. See the value of making, using local ingredients, paying attention to social conditions and - yes - a better world.

 

Our mission is to bring Slow Design designers and their products to the attention of stores in the Benelux.

© 2019 by Slow Design Agenturen

Follow us at